เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190800001 สิริชาภรณ์ ชูชันสิงหะกุล 2,200.00 - รอการจัดส่ง
INV20180400001 จีรนันท์ ไหมชุม 4,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20181200001 ชนาธิป ปิติทรัพย์สกุล 2,800.00 - RMSP000003872
INV20181200002 ทราย 2,200.00 - รอการจัดส่ง
INV20191200001 จักรพงศ์ ทานสัมฤทธิ์ 2,700.00 - รอการจัดส่ง
INV20180700001 สุริยันต์ เศษศรี 3,800.00 - รอการจัดส่ง
INV20190200001 smile 33,800.00 - รอการจัดส่ง
INV20190100001 เขมกร​ ชุ่มสายันต์ 2,600.00 - รอการจัดส่ง
INV20190200002 คุณชนิตตา ยังโซ๊ะ 17,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20190700001 TEST 4,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20200100001 อรองค์ ประสานพานิช 3,200.00 - รอการจัดส่ง
INV20191000001 คุุณท๊อป 95,100.00 - รอการจัดส่ง
INV20180600002 วิศรุต โหมดเจริญ 5,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20180600001 ตรีมีซีร์ ยามา 3,200.00 - smsu000140310
INV20180900001 วีระ จรัสศิริรัตน์ 3,900.00 - รอการจัดส่ง
INV20200200001 Test iget 3,800.00 - รอการจัดส่ง