เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190800001 สิริชาภรณ์ ชูชันสิงหะกุล 2,200.00 - รอการจัดส่ง
INV20180400001 จีรนันท์ ไหมชุม 4,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20181200001 ชนาธิป ปิติทรัพย์สกุล 2,800.00 - RMSP000003872
INV20181200002 ทราย 2,200.00 - รอการจัดส่ง
INV20200400002 พิพัฒน์ 4,400.00 - รอการจัดส่ง
INV20191200001 จักรพงศ์ ทานสัมฤทธิ์ 2,700.00 - รอการจัดส่ง
INV20180700001 สุริยันต์ เศษศรี 3,800.00 - รอการจัดส่ง
INV20190200001 smile 33,800.00 - รอการจัดส่ง
INV20190100001 เขมกร​ ชุ่มสายันต์ 2,600.00 - รอการจัดส่ง
INV20190200002 คุณชนิตตา ยังโซ๊ะ 17,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20190700001 TEST 4,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20200800001 สมเกียรติ พนาลี 1,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20200100001 อรองค์ ประสานพานิช 3,200.00 - รอการจัดส่ง
INV20200600001 ธีรกร ไหวดี 3,600.00 - RMSP000050531
INV20191000001 คุุณท๊อป 95,100.00 - รอการจัดส่ง
INV20200500002 ธีระชัย สวนสวัสดิ์ 4,600.00 - RMSP000047843
INV20180600002 วิศรุต โหมดเจริญ 5,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20200400001 ธานี นาคแนวดี 3,000.00 - รอการจัดส่ง
INV20180600001 ตรีมีซีร์ ยามา 3,200.00 - smsu000140310
INV20200900001 อรพรรณ วัชชวัลคุ 2,300.00 - รอการจัดส่ง